آداب شب زفاف براى مردان

امام صادق عليه السّلام به پاره‏اى از يارانش (كه ظاهرا ليث مرادى است) فرمود: هر گاه همسرت را با تو دست بدست دادند دست بر موى پيشانى وى گذار و او را رو بقبله نما و بگو: «اللّهمّ بأمانتك أخذتها و بكلماتك استحللت فرجها فإن قضيت لي منها ولدا فاجعله مباركا سويّا، و لا تجعل للشّيطان فيه شركا و لا نصيبا» (پروردگارا به امانتت او را پذيرفتم و با كلمات تو او را بر خود حلال ساختم، پس اگر فرزندى براى من نصيب كرده‏اى او را مبارك و سالم و صحيح قرار ده و شيطان را در او با من شريك مساز و نصيبى براى آن قرار مده).

 منيع: من لا يحضره الفقيه-ترجمه غفارى، ج‏5، ص: 78
تاريخ : سه شنبه یازدهم خرداد ۱۳۸۹ | 17:38 | نویسنده : مجيد كمالي |