سوال: وظایف زن و مرد نسبت به هم چیست ؟


جواب: 
بحث درباره وظایف زن نسبت به شوهرمجالی وسیع میطلبد. در این زمینه به كتاب آئین 
همسرداری نوشته آیت الله ابراهیم امینی مراجعه فرمایید. در عین حال كلیات وظایف زن در برابر شوهر را با حدیثی ازپیامبر اكرم(ص) برای شما میآوریم  
پیامبر خدا درباره حق شوهر بر زن فرمودند : 
1- اطاعت از شوهر ، 
2- حفظ مال شوهر ، 
3- بدون اذن او روزه مستحبی نگیرد ، 
4- در مورد مسائل جنسی مانع شوهر نشود ، 
5- بدون اذن شوهر از خانه خارج نگردد. 
(بحار الانوار ، ج 103 ، ص 248) 

حقوق زن بر مرد 

الف) حقوق واجبه كه عبارتند از:

 1 . مسكن، 2 . لباس، 3 .خوراك و غذا. 

ب) حقوقی كه جنبه اخلاقی دارد از جمله :

 1. با زن به مدارا رفتار كند، 2 . از لغزشهای او صرفنظر 
نماید، 3 . وسایل زندگی را در حد رفاه نسبی برای 
او فراهم نماید. 
گفتنی است كه زن و شوهر باید لباس و عیب پوش یكدیگر و همكار و مشاور و معاون با یكدیگر 
باشند. بنابر این باید بتوانند در كنار یكدیگر بااحترام متقابل و ایجاد زمینه مساعد برای فعالیت طرف مقابل اعتماد و همكاری را در خانواده ایجادنمایند.تاريخ : جمعه بیست و دوم بهمن ۱۳۸۹ | 6:21 | نویسنده : مجيد كمالي |