همه مراجع: «استمنا» آن است كه انسان با خود يا ديگرى كارى كند كه از او منى بيرون آيد. انجام دادن آن حرام است(1) و در صورت خروج منى، غسل جنابت واجب مى‏شود.

پى‏نوشت‏

 (1) توضيح‏المسائل مراجع، م 1572 آيت‏الله وحيد، توضيح المسائل، م 1580 و دفتر آيت‏الله خامنه‏اى. تاريخ : پنجشنبه نهم دی ۱۳۸۹ | 20:19 | نویسنده : مجيد كمالي |