سؤال 1: با چه زنهایی ازدواج كردن حرام است لطفاً توضیح دهید؟
جواب: ازدواج با محارم حرام است مثل مادر و خواهر و مادرزن و مادربزرگ و خاله و عمه و برادرزاده و خواهرزاده و خواهر رضاعی و ... و همچنین ازدواج با زنهایی كه طی سبب خاصی حرام مؤبد می شوند. (توضیح المسائل 12 مرجع، ج2، م2384 و 2388 و م2400)
سؤال 2: آیا انسان می تواند با خواهر زن خود ازدواج نماید؟
جواب: جمع بین دو خواهر در ازدواج صحیح نیست و حرام است. (استفتائات امام (ره)، ج3، ص124، س120)
سؤال 3: بعد از طلاق و جدایی از زن اول كه در عقد دائم بوده, پس از چه مدتی می توان با خواهر او ازدواج نمود؟
جواب: اگر طلاق بائن است بعد از طلاق, و اگر رجعی است بعد از گذشت ایّام عدّه می توان با او ازدواج كرد. (استفتائات امام (ره)، ج3، ص124، س119)
سؤال 4: آیا دو دختر كه به هم چسبیده هستند و بالغ شده اند, می توانند ازدواج كنند؟
جواب: مجرد اتصال آن دو مانع از ازدواج نیست و با مراعات وظائف و شرایط شرعیه می توانند ازدواج كنند. (ر.ك استفتائات امام (ره)، ج3، ص125، س122)
سؤال 5: خانمی كه در عده طلاق بوده با عدم علم به حرمت مؤبّد به عقد دیگری درآمده است لطفاً حكم الهی را در این باره بیان فرمایید؟
جواب: عقد ازدواج در حال عدّه غیر سبب حرمت ابدی است. بلی در صورتی كه زن و مرد جاهل باشند به اینكه زن در عدّه است و یا جاهل باشند به اینكه عقد در حال عدّه جایز نیست و دخول هم محقق نشده باشد حرمت ابدی پیدا نمی شود و فقط عقد باطل است و بعد از گذشت عدّه می توانند با هم ازدواج كنند. (ر.ك استفتائات امام (ره)، ج3، ص126، س125)
سؤال 6: ازدواج با فرد شرابخوار آیا حرام است؟
جواب: خیر كراهت شدیده دارد و مذموم است. (ر.ك استفتائات امام (ره)، ج3، ص126، س126)
سؤال 7: عقد دائم اهل كتاب (مسلمان و مسیحی) یا غیر اهل كتاب مثل كمونیست در صورتی كه هر دو نفر در دین خود باقی بمانند صحیح است یا خیر؟
جواب: ازدواج دائم مسلمان با غیر مسلمان ولو اینكه كتابی باشد باطل است, بلی ازدواج موقّت مرد مسلمان با زن كتابی جایز می باشد ولی ازدواج با غیر اهل كتاب ولو اینكه موقّت باشد باطل است. (ر.ك استفتائات امام (ره)، ج3، ص127)
سؤال 8: خانمی هستم كه با مرد به ظاهر مسلمانی ازدواج كرده ام ولی پس از مدّتی نماز را ترك كرده و به ضروریات دین اهانت نموده و اظهار كرده كه اسلام را قبول ندارد لطفاً بفرمایید كه تكلیف من چیست؟ آیا او مرتد است؟
جواب: اگر خدا یا رسول خدا یا یكی از ضروریات دین را جدّاً انكار می كند مرتدّ است, و شما باید از او جدا شوید و با او نامحرم هستید, و نیازی به طلاق هم نیست. (ر.ك استفتائات امام (ره)، ج3، ص129، س135)
سؤال 9: اگر مردی با زن بیوه ای ـ نعوذ بالله ـ زنا كند, پس از آن پشیمان شده و توبه كند, آیا می تواند با دخترآن زن ازدواج كند؟ اگر ازدواج كرده تكلیف چیست؟
جواب: دختر كسی را كه با او زنا كرده نمی تواند بگیرد و اگر گرفته باید از هم جدا شوند, و بر یكدیگر حرام ابدی هستند. (ر.ك استفتائات امام (ره)، ج3، ص298، س16)
سؤال 10: مردی در زمان طاغوت با زن شوهرداری زنا كرده, دادگاه آن زمان زن زناكار را مجبور به طلاق از شوهرش می كند, مرد زناكار مدتی با آن زن زنا می كند و بعداً او را به عقد خود در می آورد اكنون بچه دار هم شده اند, حكم این ازدواج و بچه آنان چیست؟
جواب: زنا با زن شوهردار موجب حرمت ابدی آن زن بر زانی می شود, و بعد از طلاق شوهر, ازدواج آنها با هم باطل است و در صورت اعتقاد به صحّت عقد, بچه ها حكم ولد حلال را دارند. (ر.ك استفتائات امام (ره)، ج3، ص299، س17)
سؤال 11: اگر كسی در اثر جهل به حكم شرعی با خواهر كسی كه با او لواط نموده ازدواج نماید, و بعد از گذشت چندین سال با چند فرزند اكنون متوجه حرمت ازدواج شده باشد, با در نظر گرفتن حیثیت فرد اكنون تكلیف شرعی چیست؟
جواب: اگر دخول محقق شده به لواط دهنده, عقد ازدواج باطل است, و باید از هم جدا شوند, و با فرض جهل بچه ها حكم حلال زاده دارند. (ر.ك استفتائات امام (ره)، ج3، ص302، س25)
سؤال 12: مردی كه زن خود را سه بار طلاق داده است می تواند دوباره با او ازدواج كند؟
جواب: زنی را كه سه مرتبه طلاق داده اند بر شوهرش حرام می شود, ولی اگر با شرایطی كه در كتاب طلاق گفته شده با مرد دیگری ازدواج كند, شوهر اول می تواند پس از طلاق دوباره او را برای خود عقد نماید. (ر.ك توضیح المسائل 12 مرجع، ج2، م2527)
سؤال 13: چرا خواهر و برادر رضاعی حرام است با یكدیگر ازدواج كنند؟
جواب: این دو, برادر و خواهر رضاعی (شیری) یكدیگر می شوند و احكام محرمیت بر آنها مترتب است و با وجود اینكه محرم هستند ازدواج آنها مشمول مسئله حرمت ازدواج با محارم می گردد. (ر.ك تحریر الوسیله، ج2، ص268 كتاب النكاح مسئله 7)
سؤال 14: فرق ازدواج شرعی موقت و زنا در چیست لطفاً توضیح دهید؟
جواب: ازدواج موقت با زنا تفاوت های فراوانی دارد, كه بعضی از آنها عبارتند از:
1 ـ ازدواج موقت یك ازدواج شرعی و قانونی و دارای آثار حقوقی خاصی است.
2 ـ در ازدواج موقت مهریه و مدت ارتباط و حدود ارتباط روشن است.
3 ـ اگر فرزندی از ازدواج موقت به وجود آید قانونی است و از پدر و مادر ارث می برد و پدر و مادر از او ارث می برند.
4 ـ مخارج طفل بر عهده پدر است و مادر در صورت تمایل می تواند حضانت او را به عهده بگیرد.
5 ـ در ازدواج موقت در صورتی كه نزدیكی انجام گیرد پس از پایان مدت و یا بخشش بقیه مدت, زن تا دو مرتبه پاك شدن از عادت ماهانه و یا 45 روز (در موردی كه سن او كمتر از سن یائسگی باشد و عادت ماهانه نبیند) باید عده نگهدارد و از همسری با دیگری اجتناب نماید گرفتن عده علاوه بر علل و مصالحی كه دارد موجب بهداشت روانی و جسمی برای زن می گردد.
6 ـ فرزندی كه از زنا به دنیا بیاید فرزند قانونی شخص محسوب نمی گردد و از پدر و مادر ارث نمی برد.
7 ـ از آنجا كه حالات روانی پدر و مادر در سلامت جسمی و روانی كودك نقش دارد اكثر فرزندانی كه از زنا به وجود می آیند از سلامت جسمی و روانی صحیحی برخوردار نیستند و سرانجام موجب مشكلاتی برای جامعه می گردند و شاید یكی از حكمت هایی كه موجب شده است تا در شرع مقدس اسلام از دادن پستهای مهم (امام جماعت ـ مرجعیت برای تقلید ـ رهبری جامعه ـ شهادت در نزد قاضی ـ قضاوت و ...) به ولدالزنا جلوگیری شود همین جهت باشد.
8 ـ در جوامع مختلف نگهداری از فرزند غیر قانونی نوعی ننگ و زشت شمرده می شود و در نتیجه این گونه فرزندان یا به وسیله سقط جنین یا پس از تولد كشته می شوند و یا از تربیت صحیح در آغوش پدر و مادر محروم می گردند و با سپرده شدن به مراكز نگهداری اطفال مشكلات عاطفی و روانی خاصی را به دنبال دارند مشكلات جسمی و روانی سقط جنین برای مادر بر كسی پوشیده نیست.
9 ـ در شرع مقدس اسلام به ازدواج دائم و موقت تشویق گردیده و برای آن ثواب فراوان قائل شده اند در حالی كه زنا حرام شمرده شده و مرتكب آن اگر محصن نباشد به یكصد ضربه شلاق و اگر محصن باشد (مرد و زن متأهل با شرایط خاص) به رجم یعنی سنگسار محكوم می گردد. برای توضیحات بیشتر می توانید به جلد 21 كتاب اولین دانشگاه و آخرین پیامبر مراجعه فرمایید. (ر.ك تحریر الوسیله، ج2 القول فی النكاح المنقطع، ص288)
سؤال 15: آیا زنان متأهل هم می توانند ازدواج موقت كنند؟
جواب: زن متأهل نمی تواند با دیگری ازدواج نماید چه دائم و چه موقت و اگر زن شوهردار با دیگری ارتباط جنسی داشته باشد علاوه بر آنكه حد شرعی زنای محصنه رجم (سنگسار كردن) است بر آن مرد حرام ابدی می شود یعنی اگر شوهر هم آن زن را طلاق دهد نمی تواند با مرد مذكور ازدواج نماید. (ر.ك تحریر الوسیله، ج2، ص283، م8)تاريخ : چهارشنبه نوزدهم آبان ۱۳۸۹ | 15:32 | نویسنده : مجيد كمالي |