مادر شاغل و فرزندانشان

سۆال: نحوه ی محرمیت دختر یا پسری که از پرورشگاه می آورند به پدرخوانده و یا مادر خوانده در صورتی که ولیّ او مشخص نباشد و یا فوت کرده باشد، در صورتی که کودک زیر دو سال است و زنی که با شیر دادن او ایجاد محرمیت نماید، در فامیل نباشد و یا اگر بالای دو سال است چگونه است؟

امام خمینی(ره):

راهی برای محرمیت نیست مگر آنکه بچه اگر پسر باشد بعد از بلوغ شرعی با ازدواج محرم شوند. (در صورتی که در منزل پدرخوانده، فرزندی از خودشان موجود باشد.) و قبل از بلوغ، اگر ولیّ ندارد راهی برای محرم شدن با عقد نیست.

(استفتائات امام خمینی(ره)، 1382، ج3، ص236 و 237، با استفاده از س3 و 5 و ص 113، س 87 و ص241، س14)

 

آیة الله بهجت(ره):

محرم نیستند و راهی ندارد مگر در بعض موارد نادره به مصاهرت.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سۆالات جامعة الزهراء قم)

 

آیة الله تبریزی(ره):

راهی برای محرمیت نیست مگر بعد از بلوغ از طریق نکاح راهی برای محرمیت پیدا شود. والله العالم

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سۆالات جامعة الزهراء قم)

 

آیة الله خامنه ای(دام ظلّه):

فرزند خوانده حکم فرزند ندارد و با مرد و زنی که او را بزرگ می کنند محرم نمی شود مگر به وسیله رضاع با مراعات شرائط آن و یا ازدواج پس از بلوغ و رشد و قبل از بلوغ با اذن حاکم شرع و رعایت مصلحت طفل عقد موقت اشکال ندارد.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سۆالات جامعة الزهراء قم)

 

آیة الله سیستانی(دام ظلّه):

راه ندارد.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سۆالات جامعة الزهراء قم)

 

آیة الله شبیری زنجانی(دام ظلّه):

فرزند پرورشگاهی اگر دختر باشد به وسیله ازدواج خود پدرخوانده و یا پدر و جدّ و پسر و نوه (پدر بی واسطه و با واسطه و پسر بی واسطه با واسطه) پدر خوانده ی او به وی محرم می شود و اگر پسر باشد با ازدواج خود مادرخوانده و یا دختر بی واسطه یا با واسطه اش با وی محرم خواهد شد البته ازدواج مزبور باید با اذن یا اجازه حاکم شرع باشد.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سۆالات جامعة الزهراء قم)

 

آیة الله صافی گلپایگانی(دام ظلّه):

 در صورت مذکوره اگر طفل دختر باشد و مرد پدر داشته باشد در صورتیکه حاکم شرع مصلحت طفل بداند میتواند به عقد انقطاعی او را به ازدواج پدر مرد در بیاورد که دختر به آن مرد محرم می شود و اگر طفل پسر باشد راهی بنظر نمی رسد. والله العالم

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سۆالات جامعة الزهراء قم)

 

آیة الله فاضل لنکرانی(ره):

اگر کودک، دختر شیرخواره باشد، از راههای زیر بین او و مرد (پدرخوانده) محرمیت ایجاد می شود:

1- شیر همسر انسان را بخورد، که در این صورت دختر رضاعی مرد می شود.

2- شیر مادر مرد را بخورد، که در این صورت خواهر رضاعی مرد می شود.

3- شیر خواهر مرد را بخورد، که دختر خواهر رضاعی مرد می شود و یا شیر دختر خواهر مرد را بخورد.

4- شیر زن برادر مرد را بخورد،  که دختر برادر رضای او می شود و یا شیر دختر برادر او را بخورد.

5- اگر شیر خوار نباشد یا اگر شیر خوار است، و شیر موارد فوق وجود ندارد می توان به وسیله ی صیغه ی نکاح موقت بین دختر و پدر مرد یا پدربزرگ او محرمیت ایجاد کرد که در این صورت این دختر، زن  بابای مرد می شود، ولی باید توجه داشت که اگر دختر نابالغ باشد نکاح مذکور باید به اذن ولی شرعی او باشد و در صورت نبودن ولیّ باید از مجتهد جامع الشرایط اذن گرفت و در هر صورت نباید صیغه ی محرمیت برای دختر بچه مفسده داشته باشد. بلکه رعایت مصلحت او لازم است. کما اینکه اگر دختر بالغ باشد اذن پدر یا جد پدری به احتیاط واجب معتبر است.

و اگر کودک پسر و شیرخوار باشد، از راههای زیر می توان بین او و زن (مادر خوانده) ایجاد محرمیت کرد:

1- شیر همان زن را بخورد، که فرزند رضاعی او می شود.

2- شیر مادر زن را بخورد، که برادر رضاعی زن می شود.

3- شیر خواهرزن را بخورد، که پسر خواهر رضاعی زن می شود یا شیر دختر خواهر زن را بخورد.

4- شیر زن برادر زن را بخورد، که پسر برادر رضاعی زن می شود یا شیر دختر برادر زن را بخورد.

5- اگر پسر شیرخوار نباشد و مادر خوانده، مادر بدون شوهر داشته باشد و او را به عقد دائم یا موقت پسر در آورند، پس از دخول او به مادر خوانده، ربیبه ی او می شود و به او محرم می شود.

البته راههایی دیگری هم وجود دارد، که فعلاً محل ذکر آنها نیست.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سۆالات جامعة الزهراء قم)

 

آیة الله گلپایگانی(ره):

وجهی برای محرمیت این قبیل کودکان به اعضاء خانواده که عملی و قابل اجراء باشد بنظر نمی رسد. والله العالم

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سۆالات جامعة الزهراء قم)

 

آیة الله مکارم شیرازی(دام ظلّه):

در صورتی که دختر باشد راه صحیح این است که با اجازه ی حاکم شرع او را برای پدر آن مرد عقد موقت کنند و در این صورت به عنوان زن پدر بر آن مرد محرم می شود و اگر پسر باشد راهی جز شیر خوردن از خواهر زن یا مادر زن و مانند آن در سن قبل از دو سالگی ندارد.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سۆالات جامعة الزهراء قم)

 

آیة الله نوری همدانی(دام ظلّه):

در صورتی که دختر باشد و سرپرست خانواده پدر یا جدّ داشته و آن دختر را متعه نماید او با اجازه حاکم شرع به سرپرست خانواده محرم می شود.

(هزار و یک مسأله فقهی، ج 1 ص 205، با استفاده از س 697 و 698 و ص 207 با استفاده از س 705)تاريخ : چهارشنبه هفدهم مهر ۱۳۹۲ | 22:13 | نویسنده : مجيد كمالي |

حجاب

آیات مربوط به موضوع حجاب در دو سوره از قرآن آمده است، یكی سوره نور و دیگر سوره احزاب.

در سوره نور  از آیه 27 تا 31 مربوط به مسائل مرتبط با حجاب است:

ترجمه آیه 27: ای كسانی كه ایمان آوردید!به خانه دیگران داخل نشوید مگر آنكه قبلا آنان را آگاه‏ سازید و بر اهل خانه سلام كنید این برای شما بهتر است.باشد كه پند گیرید.

ترجمه آیه 28: اگر كسی را در خانه نیافتید داخل نشوید تا به شما اجازه داده شود. اگر گفته شدباز گردید، بازگردید كه پاكیزه‏تر است ‏برای شما. خدا بدانچه انجام می‏دهید داناست .

ترجمه آیه 29: باكی نیست در خانه‏هایی كه محل سكنا نیست و نفعی در آنجا دارید (بدون‏اجازه) داخل شوید. خدا آنچه را آشكار می‏كنید و آنچه را نهان می‏دارید آگاه است.

ترجمه آیه 30: به مردان مۆمن بگو دیدگان فرو گیرند و دامنها حفظ كنند. این برای شما پاكیزه‏تر است. خدا بدانچه می‏كنید آگاه است.

ترجمه آیه 31: به زنان مۆمنه بگو دیدگان خویش فرو گیرند و دامنهای خویش حفظ كنند وزیور خویش آشكار نكنند مگر آنچه پیداست، سرپوشهای خویش بر گریبانها بزنند، زیور خویش آشكار نكنند مگر برای شوهران یا پدران یا پدر شوهران یاپسران یا پسر شوهران یا برادران یا برادرزادگان یا خواهر زادگان یا زنان یا مملوكانشان یا مردان طفیلی كه حاجت‏به زن ندارند یا كودكانی كه از راز زنان آگاه‏نیستند (یا بر كامجویی از زنان توانا نیستند) و پای به زمین نكوبند كه زیورهای ‏مخفی‏شان دانسته شود. ای گروه مۆمنان! همگی به سوی خداوند توبه برید، باشد كه رستگار شوید.

مفاد آیه اول و دوم این است كه مۆمنین نباید سر زده و بدون اجازه به خانه كسی‏داخل شوند. در آیه سوم مكانهای عمومی و جاهایی كه برای سكونت نیست از این‏دستور استثنا می‏گردد. سپس دو آیه دیگر مربوط به وظایف زن و مرد است درمعاشرت با یكدیگر كه شامل چند قسمت است:

1ـ هر مسلمان، چه مرد و چه زن، باید از چشم چرانی و نظر بازی اجتناب كند.

2ـ مسلمان، خواه مرد یا زن، باید پاكدامن باشد و عورت خود را از دیگران بپوشد.

3ـ زنان باید پوشش داشته باشند و آرایش و زیور خود را بر دیگران آشكار نسازند و در صدد تحریك و جلب توجه مردان برنیایند.

4ـ دو استثنا برای لزوم پوشش زن ذكر شده كه یكی با جمله و لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها بیان شده است و نسبت ‏به عموم مردان است و دیگری با جمله و لا یبدین ‏زینتهن الا لبعولتهن ... ذكر شده و نداشتن پوشش را برای زن نسبت ‏به عده خاصی ‏تجویز می‏كند.

و حالا که با توجه به این آیات ضروری بودن حجاب را بطور خلاصه در قرآن بررسی کردیم نظر بعضی مراجع عظام را در این رابطه جویا می شویم:

سوال: آیا حجاب از ضروریات دین است؟ حکم کسانی که به آن بی اعتنایی می کنند، چیست؟

آیة الله خامنه ای(دام ظله):

اصل حجاب، ضروری دین محسوب است و بی اعتنایی به اصل حجاب و عدم رعایت آن معصیت و گناه است.

آیة الله صافی گلپایگانی(دام ظله):

اصل وجوب حجاب فی الجمله از ضروریات اسلام است و منکر آن مرتد است ولی بی اعتنایی به آن با عدم انکار وجوب آن، فسق است.

آیة الله تبریزی(ره):

اصل حجاب برای زنان از ضروریات دین است و حکم کسانی که به آن بی اعتنایی نمایند حکم بی اعتنایی به سایر تکالیف دینی است.

آیة الله سیستانی(دام ظله):

اصل حجاب از مسلّمات شریعت است و در قرآن آمده است ولی کسانی که توجه به وضوح آن ندارند، انکار آنها مستلزم انکار نبوت نیست و بی اعتنایی، عملی گناه است.

آیة الله مکارم شیرازی(دام ظله):

آری حجاب از ضروریات دین است ولی انکار آن برای کسانی که از ضروری بودن آن آگاهی ندارند، موجب ارتداد نمی شود.

آیة الله بهجت(ره):

بی اعتنایی به حجاب گناه است و داشتن حجاب واجب است.

منابع:

جهان نیوز

شهید مرتضی مطهری- تلخیص از كتاب مجموعه آثار، ج9، ص465-506

سایت اندیشه قم

تبیانتاريخ : جمعه بیست و نهم شهریور ۱۳۹۲ | 20:30 | نویسنده : مجيد كمالي |

لباس

سوال: فروش لباس زیر زنانه توسط فروشنده مرد چگونه است؟ آیا زنان و دختران می توانند برای خرید به اینگونه مغازه ها بروند با توجه به اینکه در برخی اوقات مستلزم گناه و مفاسد اجتماعی و اخلاقی است؟

حضرت آیة الله خامنه ای:

در فرض مرقوم جایز نیست.

 

حضرت آیة الله فاضل لنکرانی:

اگر خوف وقوع در مفسده باشد جایز نیست.

 

حضرت آیة الله بهجت:

 اگر در معرض فتنه و فساد است جایز نیست.

 

حضرت آیة الله تبریزی:

چنانچه معرض ارتکاب حرام باشد جایز نیست نه برای فروشنده و نه برای خریدار.

 

حضرت آیة الله مکارم شیرازی:

در صورتی که مستلزم گناه و مفاسد خاصی باشد اشکال دارد.

 

حضرت آیة الله صافی گلپایگانی:

به طور طبیعی ارائه این گونه لباس ها توسط مرد اجنبی به زن اجنبیه بر خلاف اخلاق و عفت اسلامی است و از این نظر بهتر است مردان از فروش این گونه لباس ها به زنان خودداری نمایند و مراجعه دختران و زنان به این گونه مغازه ها حکم را دارد.

 


منبع: کتاب "مسائل جدید از دیدگاه علما و مراجع"تاريخ : شنبه شانزدهم شهریور ۱۳۹۲ | 21:22 | نویسنده : مجيد كمالي |

نمایشگاه مانتو

سوال: حکم پوشیدن مانتوهای تنگ که حجم بدن در آن نمایان است، چیست؟

آیت الله بهجت (ره)

جایز نیست.

استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء(قم)

 

آیت الله تبریزی (ره)

لباس های مذکور از قبیل لباس زینت است به طوری که جلب نظر می کند و باید زن از نامحرم آنها را بپوشاند. والله العالم

استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء(قم)

 

آیت الله خامنه ای (دام ظلّه)

در فرض مذکور، جایز نیست.

استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء(قم)

 

آیت الله سیستانی (دام ظلّه)

 

باید از نامحرم پوشانده شود.

استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء(قم)

 

آیت الله صافی گلپایگانی (دام ظلّه)

اشکال دارد بلکه حرمتش خالی از قوت نیست. والله العالم. بلکه حرمت آن از جهات متعدد ثابت است بدیهی است حرمت در صورتی است که با چادر محفوظ نباشد و بیننده بیگانه باشد.

استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء(قم)

 

آیت الله فاضل لنکرانی (ره)

از پوشیدن آن اجتناب شود.

استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء(قم)

 

آیت الله مکارم شیرازی (دام ظلّه)

چنانچه تنگ و چسبان باشد اشکال دارد.

استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء(قم)

 

آیت الله نوری همدانی (دام ظلّه)

اگر مهیّج یا موجب مفسده باشد، جایز نیست.

استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء(قم)تاريخ : چهارشنبه سیزدهم شهریور ۱۳۹۲ | 19:36 | نویسنده : مجيد كمالي |

سوال: پوشیدن لباسی که پوشش مناسب ندارد (مثلاً یقه باز تا نصف سینه) در مجالس عروسی چه حکمی دارد؟

امام خمینی (ره)

اگر مفسده ندارد جایز است.

العروةالوثقی، 1378، ج 1، ص 414، با استفاده از فصل فی الستر و الساتر

 

آیت الله بهجت (ره)

در مورد زن در بین زن ها اگر فتنه و فسادی داشته باشد باید خود را بپوشاند.

استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء (قم)

 

آیت الله تبریزی (دام ظلّه)

چنانچه مرد نامحرم در مجلس بوده ولو آن مرد نامحرم داماد باشد زن ها باید بدن خود را از دید نامحرم بپوشاند. والله العالم

استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء (قم)

آیت الله نوری همدانی (دام ظلّه) اگر زن، در جمع زنان باشد اشکال ندارد و اگر مرد است و عمل او مخالف عفّت عمومی نباشد، نیز اشکال ندارد

آیت الله خامنه ای (دام ظلّه)

موارد مختلف است؛ چنانچه موجب ترتب مفسده باشد، جایز نیست.

استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء (قم)

 

آیت الله سیستانی (دام ظلّه)

فی حدّ ذاته مانعی ندارد.

استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء (قم)

 

آیت الله صافی گلپایگانی (دام ظلّه)

چنانچه در معرض دید نامحرم نباشد مانعی ندارد. واله العالم

استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء (قم)

 

آیت الله فاضل لنکرانی (ره)

اگرنامحرم نباشد حرام نیست.

استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء (قم)

 

آیت الله مکارم شیرازی (دام ظلّه)

در صورتی که غیر همجنس وجود نداشته باشد و منشأ فسادی نگردد اشکالی ندارد.

استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء (قم)

 

آیت الله نوری همدانی (دام ظلّه)

اگر زن، در جمع زنان باشد اشکال ندارد و اگر مرد است و عمل او مخالف عفّت عمومی نباشد، نیز اشکال ندارد.

استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء (قم)تاريخ : دوشنبه یازدهم شهریور ۱۳۹۲ | 18:21 | نویسنده : مجيد كمالي |

سوال: در بین بعضی از خانواده ها رایج شده که قبل ا ز اجرای صیغه عقد، داماد ( غیر از رفت و آمدهای متعارف که برای خواستگاری هست) رفت و آمدهایی با دختر دارد، به طوری که با هم گفت و گو و نشست و برخاست و رفتن به بیرون از منزل را دارند و یا این که دختر و پسر قبل از آن که والدین اطلاع یابند به اصطلاح خودشان با شوهر آینده شان در مورد زندگی آینده ساعت ها با هم گفتگو دارند. آیا این نوع روابط جایز است یا نه؟        

حضرت آیة الله خامنه ای:

معیار در جواز صحبت کردن با نامحرم مفسده و عدم مفسده است.

حضرت آیة الله تبریزی: تا وقتی که صیغه عقد اجرا نشده دختر و پسر با هم نامحرم هستند و حکم آنها، حکم بقیه افراد نامحرم است

حضرت آیة الله صافی گلپایگانی:

این ارتباطات با بیگانه جایز نیست.

 

حضرت آیة الله بهجت:

نگاه کردن مرد به صورت زنی که می خواهد با او ازدواج کند جایز است به شرط آن که بداند که مانع شرعی از ازدواج با او نیست و احتمال هم بدهد که زن ازدواج را قبول کند و احتمال هم بدهد که با این نگاه کردن واطلاع تازه ای پیدا می کند .

 

حضرت آیة الله فاضل لنکرانی:

جایز نیست.

 

حضرت آیة الله تبریزی:

تا وقتی که صیغه عقد اجرا نشده دختر و پسر با هم نامحرم هستند و حکم آنها، حکم بقیه افراد نامحرم است.

 

حضرت آیة الله مکارم شیرازی:

به مقداری که برای شناخت یکدیگر لازم است اشکالی ندارد مشروط بر این که گفتگوهای معمولی و عادی و به مقدار نیاز باشد.

 


منبع: کتاب "مسائل جدید از دیدگاه علما و مراجع"تاريخ : دوشنبه یازدهم شهریور ۱۳۹۲ | 18:16 | نویسنده : مجيد كمالي |

سوال: آیا بر زن واجب است وجه (صورت)و کفّین(دستها تامچ) را از نامحرم بپوشاند؟

پوشش
امام خمینی (ره)

واجب نیست مگر در صورت مفسده.

استفتائات، 1382، ج3، ص 247، ص 2

العروة الوثقی، 1378، ج 1، ص 414، فصل فی الستر و الساتر

 

آیت الله بهجت (ره)

پوشاندن وجه و کفین مطلقا بنا بر احتیاط لازم است.

مسائل جدید از دیدگاه علماء و مراجع تقلید ، 1386 ،جلد2 ، صفحه 81

 

آیت الله تبریزی (ره)

آن مقداری که پوشاندن آن بر زن در نماز لازم نیست، پوشاندن آن از نامحرم- در صورتی که آرایش نداشته باشد- احتیاط مستحب است. والله العالم.

استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعه الزهرا(قم)

 

آیت الله وحیدخراسانی ، زن باید صورت و دست ها را تا مچ بپوشاند در صورتی که قصد نشان دادن داشته باشد و مرد هم به قصد لذت نظر می کند و همچنین است بنابر احتیاط واجب در صورتی که می داند بیننده به قصد لذت نظر می کند هر چند زن قصد نشان دادن نداشته باشد

آیت الله خامنه ای (دام ظلّه)

الف) زنان به جز صورت به مقداری که شستن آن در وضو واجب است و دست ها از سرانگشتان تا مچ، بقیه اعضای بدن خود را باید از نامحرم بپوشانند.

استفتائات جدید1، پایگاه اطلاع رسانی، دفتر مقام معظم رهبری، 1386، ص 87، س 437

 

آیت الله سیستانی (دام ظلّه)

الف) زن می تواند صورت و دست هایش را تا مچ از مرد نامحرم نپوشاند مگر در صورتی که بترسد به حرام بیفتد یا به قصد مبتلا کردن مرد به نگاه حرام باشد. که پوشانیدن در این دو صورت واجب است.

توضیح المسائل، 1425هـ. ق، ص 486، م 2394

فقه برای غرب نشینان، 1382، ص 301، م 496

العروة الوثقی مع تعلیقه، 1425 هـ. ق، ج2، ص 39، فصل فی الستر و الساتر، الاول

 

آیت الله صافی گلپایگانی (دام ظلّه)

سوال: اگر نامحرم بدون قصد لذت به زن نگاه کند، زن چه مقدار باید خود را بپوشاند؟

زن باید تمام بدن و موهای خود را از مرد نامحرم بپوشاند و به احتیاط واجب وجه و کفین نیز باید مستور باشد و قصد لذت و عدم آن در وجوب پوشش برای زن تأثیری ندارد. واله العالم

استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعه الزهرا(قم)

 

آیت الله فاضل لنکرانی (ره)

باسمه تعالی. واجب نیست لیکن نظر کردن به آنها حرام است.

استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعه الزهرا(قم)

 

آیت الله مکارم شیرازی (دام ظلّه)

واجب نیست.

استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعه الزهرا(قم)

 

آیت الله نوری همدانی (دام ظلّه)

باسمه تعالی. با سلام. خیر، واجب نیست.

استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعه الزهرا(قم)

 

آیت الله وحیدخراسانی (دام ظلّه)

زن باید صورت و دست ها را تا مچ بپوشاند در صورتی که قصد نشان دادن داشته باشد و مرد هم به قصد لذت نظر می کند و همچنین است بنابر احتیاط واجب در صورتی که می داند بیننده به قصد لذت نظر می کند هر چند زن قصد نشان دادن نداشته باشد.

توضیح المسائل، 1379، ص 666 م 2499

منهاج الصالحین، 1386، ج 3، ص 293، م 1233تاريخ : دوشنبه یازدهم شهریور ۱۳۹۲ | 18:12 | نویسنده : مجيد كمالي |

سوال: آیت الله بهجت (ره) در توضیح المسائل خود فرموده اند: نگاه کردن به زنان بادیه نشین و روستاییان که عادت به پوشش ندارند، اشکال ندارد.حال این سوالات پیش می آید:

الف) آیا زنانی که در شهر ما از روی عمد و آگاهی حجاب را رعایت نمی کنند حکم بادیه نشینان را دارند؟

 

ب) آیا رفت و آمد به منزل آن ها و انجام صله رحم در صورتی که موجب نگاه به موی سر و پای بدون جوراب آن ها شود، جایز است؟

 

آیت الله بهجت (ره)

باسمه تعالی. جواب الف) خیر

جواب ب) طوری رفت و آمد نمائید که آنها را هدایت و ارشاد کنید نه اینکه به گناه بیفتید.

 

آیت الله خامنه ای (دام ظلّه)

الف) حکم بادیه نشینان را ندارند.

ب) جایز نیست.

 

آیت الله فاضل لنکرانی (ره)

الف) خیر نگاه کردن به آن ها جایز نیست.

ب) رفت و آمد مانعی ندارد. ولی باید از نگاه کردن اجتناب کرد.

منبع: استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعه الزهرا(قم)تاريخ : یکشنبه دهم شهریور ۱۳۹۲ | 20:53 | نویسنده : مجيد كمالي |

1.   پوشاندن پا از مچ تا انگشتان در مقابل نامحرم براي زن واجب است يا نه؟
بلي زن در مقابل نامحرم بايد روي پاها را هم بپوشاند.
لطف الله صافی
2.   سلام بر نامحرم چه حكمي دارد؟
در محيط‎هاي جمعي سلام بر جمع مانعي ندارد؛ ولي بهتر است از سلام‎هاي خصوصي كه نوعاً زمينه ساز فتنه است، اجتناب شود. از اميرمؤمنان عليه‌السلام روايت شده است كه فرمود: «من به زن جوان سلام نمي‎كنم؛ زيرا مي‎ترسم در قلبم چيزي خلجان كند كه مطلوب پروردگار نيست.»
لطف الله صافی
3.   آيا صحبت با نامحرم در محيط خلوت و به مدت طولاني جايز است؟
اگر محيط خلوتي باشد كه ديگري نتواند به آن وارد شود بودن دو نامحرم در آن مكان، حرام است، و در غير آنجا هم، اگر صحبتهاي شهواني باشد، يا مفسده ديگري بر آن مترتب شود، جايز نيست.
لطف الله صافی
4.   آيا رعايت حجاب در مقابل پسر خاله و پسر عمو لازم است، اگر چه مسن‎تر از خودم و جاي پدرم باشند؟
پسر عمه، پسر خاله، پسر دايي و پسر عمو همه نامحرم هستند و رعايت حجاب در برابر آن‎ها واجب و ترك آن گناه است؛ و بالا بودن سن آنان موجب تغيير حكم نيست.
لطف الله صافی
5.   آيا مي‎توانيم با دختر نامحرمي، صيغه خواهر و برادري بخوانيم، و مثل خواهر و برادر با هم رفتار كنيم؟
خير، صيغه خواهر و برادري با نامحرم مشروع نيست، آنچه موجب محرميت مي‎شود، انجام عقد ازدواج بصورت دائم يا موقت، با رعايت شرائط مربوطه است.‎شود، انجام عقد ازدواج بصورت دائم يا موقت، با رعايت شرائط مربوطه است.
لطف الله صافی
6.   با توجّه به اين‎كه كلاس‎هاي دانشجويان دختر و پسر با هم برگزار مي‎شود، طبعاً ناخودآگاه چشم آدم به دختران نامحرم مي‎افتد، حكم آن چيست؟
نگاه غير عمدي و بدون قصد لذت اشكال ندارد.
لطف الله صافی
7.   شنيده‎ام كه مي‎گويند گريم جزء آرايش حساب نمي‎شود، آيا اين مطلب درست است، و گريم كردن جايز است؟
گريم ـ اگر همراه كار حرامي نباشد ـ اشكال ندارد. بنابراين، گريم مردان به وسيله مردان يا زنان به وسيله زنان اشكال ندارد.
امّا اگر گريم زن يا مرد به وسيله نامحرم صورت بگيرد، جايز نيست. نكته ديگر آن كه هر جا «گريم» به عنوان آرايش يا آرايش و تغيير چهره براي خانم‎ها باشد، بايد از نامحرم پوشانده شود؛ امّا اگر صرفاً براي تغيير چهره باشد، احوط پوشاندن آن از نامحرم است.
لطف الله صافی
8.   در جلسات عقد و عروسي كه داماد وارد مي‎شود، تكليف خانم‎هايي كهبا او نامحرم هستند چيست؟
در مقابل داماد و ساير نامحرمان بايد رعايت حجاب كامل را بنمايند و فرقي بين مجلس عروسي و ساير موارد نيست.
لطف الله صافی
9. عكس‎هايي كه در كودكي (قبل از تكليف) گرفته‎ايم و مسلماً بدون حجاب و... بوده، الان كه بزرگ شده‎ايم، اگر نامحرم ببيند ـ مثلاً پسر خاله يا شوهر عمه و... آيا اشكال شرعي دارد؟‎ايم، اگر نامحرم ببيند ـ مثلاً پسر خاله يا شوهر عمه و... آيا اشكال شرعي دارد؟
اگر نامحرم بدون قصد لذت به عكس‎ها نگاه كند مانعي ندارد و شما هم تكليفي نداريد.
لطف الله صافی
10.       در عقدها و عروسي‎ها كه معمولاً خانم‎ها با لباس‎هاي ويژه آن مراسم شركت دارند و در اكثر مواقع نيز لباس‎ها، بدن نما است و فيلمبرداري صورت مي‎گيرد تكليف ما چيست؟
اگر مي‎دانيد يا احتمال مي‎دهيد كه در آينده اين فيلم‎ها توسط افراد نامحرم مشاهده مي‎گردد لازم است حجاب كامل خود را موقع فيلمبرداري مراعات كنيد و اگر نمي‎توانيد، از واقع شدن در مقابل دوربين فيلمبرداري خودداري نماييد.‎گردد لازم است حجاب كامل خود را موقع فيلمبرداري مراعات كنيد و اگر نمي‎توانيد، از واقع شدن در مقابل دوربين فيلمبرداري خودداري نماييد.
لطف الله صافی
11.       استفاده از كرم‎هاي چرب كننده، مرطوب كننده، ضد آفتاب و... بر روي دست و صورت، اگر به منظور محافظت از پوست بكار برده شود ولو اين‎كه خوشبو باشد و يا باعث سفيد و روشن شدن پوست شوند؛ چه حكمي دارد؟
اگر آرايش و زينت محسوب نشود، و بوي خوش آن موجب التذاذ و تحريك نامحرم نگردد اشكال ندارد.
ولي در هر صورت بنابر احتياط واجب، صورت را از نامحرم بپوشاند.
لطف الله صافی
12.          در خانواده ما رسم است كه در ميهماني‎ها همه بستگان با يكديگر دست مي‎دهند. دست‌دادن بدون‌قصد لذت چه صورت دارد؟
دست دادن با نامحرم، اگر چه از بستگان نزديك مثل پسر دايي و پسر عمو باشند، حتي بدون قصد لذت هم جايز نيست. لازم است آن‎ها را با احكام شرعي آشنا سازيد.
لطف الله صافی
13.          آيا دايي يا عموي جوان مي‎تواند دختر خواهر يا دختر برادر خود را كه جوان است، ببوسد؟
اگر قصد لذت شهواني و ريبه در كار نباشد، اشكال ندارد.
لطف الله صافی
14.          آيا چيدن و رنگ كردن ابرو جايز است؟
اصلاح و رنگ كردن ابرو براي خانم‎ها اشكال ندارد؛ ولي بايد از نامحرم پوشانده شود.
لطف الله صافی
15.          نگاه كردن به استاد مرد براي بهتر فهميدن درس چگونه است؟
نگاه به صورت و گردن و دست‎هاي مرد نامحرم كه معمولا نمي‎پوشانند، بدون قصد لذت و ريبه اشكال ندارد.
لطف الله صافی
16.          پوشيدن جوراب نازك براي خانم‎ها چه حكمي دارد؟
چون پوشاندن روي پا در مقابل نامحرم واجب است. بنابراين، استفاده از جوراب نازك كه پوست پا از زير آن پيدا باشد در مقابل نامحرم جايز نيست.
لطف الله صافی
17.          اگر انسان با دوست دختر خود به امام‎زاده برود و زيارت كند، آيا زيارتش همانند دوست معمولي صحيح است؟
رفتن به زيارت امامزادگان براي كسب ثواب است. اگر انسان در مسير كسب ثواب، گناهي مرتكب گردد، واضح است كه به پاداش مذكور نخواهد رسيد و چه بسا موجب افزايش گناه نيز بشود.
لطف الله صافی
18.          آيا پوشيدن لباس تنگ و كوتاه براي خانم‎ها جايز است؟
لباس خانم‎ها در مقابل نامحرم، بايد اولاً بدن را بپوشاند و ثانياً بنحوي نباشد كه موجب تحريك نامحرم گردد، و برجستگي‎هاي بدن در آن ظاهر باشد.
لطف الله صافی
19.          لبخند زدن هنگام صحبت با نامحرم چه حكمي دارد؟
لبخند زدن و هر كاري كه در معرض تهييج نامحرم است، جايز نيست، و در حديث آمده كه هزار سال حبس در آخرت مجازات يك كلمه شوخي با نامحرم است.
لطف الله صافی
20.          معاينات پزشكي كه مستلزم لمس و نظر به نامحرم است چه صورت دارد؟
در صورت نبودن پزشك مماثل،به مقدار ضرورت اشكال ندارد.
لطف الله صافی
21.       دانشجوي پرستاري هستم. در موقع كار در بيمارستان گاهي دستم با دست همكاران نامحرم تماس پيدا مي‎كند. با اين كه قصد و غرضي در كار نيست و كوشش خود را براي عدم تماس انجام مي‎دهم، آيا مرتكب گناه مي‎شوم؟
اگر در اثناي كار، دستتان به طور اتفاقي با همكارانتان تماس پيدا كند، اشكال ندارد؛ ولي چنانچه بدانيد اين عمل به طور مكرر ـ هر چند ناخودآگاه ـ انجام مي‎گيرد، لازم است از دستكش و مانند آن استفاده كنيد.
لطف الله صافی
22.          اگر كسي با نگاه كردن يا لمس دختران غير بالغ لذت ببرد، چه صورت دارد؟
حرام است.
لطف الله صافی
23.          آيا لازم است حجاب را براي توريست‎ها الزامي كنيم؟
افراد توريست، از جهت حكم فقهي حجاب، تابع دين خود هستند؛ لكن همان گونه كه ملزم به رعايت ديگر قوانين كشور هستند نبايد اجازه داده شود بر خلاف ارزش‎هاي ديني و فرهنگي كشور اقدام كنند، و موجب اشاعه فساد و ابتذال اخلاقي شوند.
لطف الله صافی
24.          آيا پوشيدن لباس آستين كوتاه براي آقايان جايز است؟
چنانچه مرد بداند زنان با قصد لذت به دستانش نگاه مي‎كنند، احتياط واجب پوشاندن آن است.
لطف الله صافی
25.          آيا پوشيدن لباس سياه در عزاي امام حسين عليه‌السلام كراهت دارد؟
پوشيدن لباس مشكي در سوگواري امام حسين عليه‌السلام از مصاديق تعظيم شعائر و داراي رجحان شرعي است و كراهت ندارد. بسياري از فقهاي بزرگوار و مراجع تقليد در روز عاشورا از قباي سياه استفاده مي‎كردند.
لطف الله صافی
26.          معيار لباس شهرت چيست؟
لباس شهرت، لباسي است كه پوشيدن آن بخاطر رنگ، كيفيت دوخت، يا علل ديگر مناسب نيست، بطوري كه اگر آن را در برابر مردم بپوشند، توجه آنان را به خود جلب مي‎كند، و انگشت نما مي‎شوند.
لطف الله صافی
27.          آيا لباس خانم‎ها حتماً بايد سياه باشد؟
پوشيدن لباس سياه واجب نيست بلكه ملاك آن است كه لباس خانم‎ها بايد به رنگي نباشد كه خلاف متعارف، و موجب جلب توجّه نامحرم گردد.
لطف الله صافی
28.          آيا پوشيدن جوراب براي خانم‎ها لازم است؟
بلي، خانم‎ها در برابر نامحرم بايد روي پاي خود را بپوشانند و در اين جهت فرقي بين حال نماز و غير نماز نيست.
لطف الله صافی
29.     ظاهر شدن خانم‎ها با مانتوهاي تنگ، در بيرون منزل چه حكمي دارد؟
رفت وآمد خانم‎ها درمقابل نامحرم با لباسي‌كه برجستگي‎هاي بدن آنها را مشخص كند يا معرضيت براي فساد داشته باشد، جايز نيست.
لطف الله صافی
30.     آيا پزشك معالج به مريض مَحرم است؟
پزشك، به مريض محرم نيست، ولي در مواقعي كه معالجه متوقف بر نگاه يا لمس مريض است، به مقدار ضرورت مي‎تواند نگاه يا لمس كند و در صورتي كه لمس با دستكش يا از روي حايل ديگري‌كافي باشد، لمس مستقيم جايز نيست.
لطف الله صافی
31.          آيا نگاه كردن نامحرم به روي پا تا مچ كه در نماز، الزامي براي پوشاندن آن نيست، حرام است؟
بلي، نگاه مرد به روي پاي نامحرم، حرام است و در حال نماز هم اگر خانمي بداند كه در معرض ديد نامحرم است، بايد روي پا تا مچ را بپوشاند.
لطف الله صافی
32.       با توجّه به اين‎كه كلاس‎هاي دانشجويان دختر و پسر با هم برگزار مي‎شود، طبعاً ناخودآگاه چشم آدم به دختران نامحرم مي‎افتد، حكم آن چيست؟
نگاه غير عمدي و بدون قصد لذت اشكال ندارد.
لطف الله صافی
33.          آيا نگاه كردن به عكس‎هاي زنان و مردان غير مسلمان كه در كتاب‎هاي درسي به صورت نيمه عريان وجود دارد، جايز است؟
اگر با قصد لذت نباشد و مفسده‎اي هم به دنبال نداشته باشد، اشكال ندارد.
لطف الله صافی
34.          آيا نگاه كردن به دست و صورت و موهاي زنان كفار جايز است؟
در صورتي كه قصد لذت و خوف از وقوع در حرام نباشد، نگاه به دست و صورت و جاهايي از بدنشان كه عادت در نپوشاندن آن دارند، اشكال ندارد.
لطف الله صافی
35.          نگاه به نامزدم كه بعداً قصد ازدواج با او را دارم، چه صورت دارد؟
تا صيغه عقد دائم يا موقّت خوانده نشده، نامزد با نامحرمان ديگر تفاوتي ندارد، و نگاه به او با قصد لذت و شهوت، جايز نيست.
لطف الله صافتاريخ : یکشنبه بیست و چهارم مرداد ۱۳۸۹ | 12:19 | نویسنده : مجيد كمالي |

قرآن كريم:
1 - )فَلاَ تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ(31)).
"پس زنهار، نازك ونرم )بامردان نامحرم( سخن نگوئيد، مبادا آن‏كه دلش بيمار )هوا وهوس( است به طمع افتد."
2 - )وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ(32)).
"به مؤمنان بگو چشمان خويش )از نگاه ناروا( فرو نهند."
حديث شريف:
1 - از پيامبرصلى الله عليه وآله نقل است كه فرمود: "زنان ناتوان هستندوعورت، پس ناتوانى آنها را با سكوت بپوشانيد وعورتهاى آنها را درخانه پنهان كنيد."(33)
2 - از امير المؤمنين‏عليه السلام نقل است كه فرمود: "در سلام كردن برزنان )نامحرم( پيشى نگيريد وآنها را به طعام دعوت نكنيد."(34)
3 - نيز امير المؤمنين‏عليه السلام مى فرمايد: "اى مردم عراق به من خبررسيده كه‏زنان شما در راه مزاحم‏مردان مى‏شوند، آيا شرم‏نمى‏كنيد؟"(35)
4 - ودر روايتى از امام جعفر صادق‏عليه السلام آمده است كه از ايشان‏سؤال شد: آيا زنان مى‏توانند در نمازهاى عيد قربان، فطر وجمعه‏شركت نمايند؟" حضرت‏عليه السلام در پاسخ فرمود: "نه مگر زن‏سالخورده."(36)
5 - از ابو بصير به نقل از ابو عبد اللَّه‏عليه السلام آمده است كه گفت )به‏حضرت عرض كردم: آيا مرد مى‏تواند با زن غير محرم دست بدهدومصافحه كند؟ حضرت‏عليه السلام فرمود: "خير، مگر از روى پوشش."(37)
6 - در موثق سماعه آمده است كه از ابو عبد اللَّه‏عليه السلام پرسيدم آيامرد مى تواند با زن )نامحرم( مصافحه كند؟ حضرت‏عليه السلام فرمود:"خير، مرد نمى‏تواند با زن مصافحه كند، مگر زنى كه ازدواج كردن بااو حرام باشد؛ همچون: خواهر، دختر، عمه، خاله، دختر خواهر،ونظاير آن، ولى زنى كه جايز است مرد با او ازدواج كند نبايد به‏مصافحه با او بپردازد مگر از روى پوشش والبته نبايد دست او را فشاردهد."(38)
تفصيل احكام:
تعريف: زن بيگانه يا اجنبى در اصطلاح فقه به هر زنى گفته‏مى‏شود كه مرد در اصل شرع بتواند با او ازدواج كند، يعنى هر زنى‏جز محارمى همچون خواهر، عمه، خاله.(39)
1 - مرد مى‏تواند صداى زن بيگانه را - مشروط به اينكه همراه‏بالذت ويا ريبه نباشد - گوش كند اگر چه احتياط استحبابى در ترك آن‏است در غير موارد نياز وضرورت عرفى.
2 - حرام است زنى صداى هيجان برانگيز خود را به گوش مردى‏بيگانه رساند.
3 - مصافحه كردن با زنى بيگانه جز از روى پوشش جايز نيست،آنهم بى آنكه دست او را فشار دهد.
4 - باكى نيست اگر شخص بدون شهوت يا ترس از افتادن در عمل‏حرام محارم خود را لمس كند.
5 - مكروه است مردى در سلام بر زنان )نا محرم( پيشى گيردوآنها را به طعام فرا خواند واين كراهت در زن جوان شديدتر است .
6 - نشستن در جايگاه زن كه تازه از آن بلند شده است كراهت‏دارد، مگر پس از آنكه گرماى آن مكان به سردى مبدل شود.
7 - احتياط در نگاه نكردن به عضو جداشده‏اى از بيگانه مثل‏دست، بينى، زبان ونظاير آن است. ولى دندان، ناخن وموى استثناشده است، اگرچه اقوى جواز مى‏باشد.
8 - زن مى‏تواند موى ديگرى را به موى خود پيوند زند وهمسرش‏مى‏تواند به اين موى بنگرد ولى ديگرى نمى‏تواند بدان نظر كند، زيرااين موى، موى او به شمار مى آيد.

منبع:الفقه الاسلامى‏ احكام خانواده و آداب ازدواج‏تاريخ : پنجشنبه بیست و یکم مرداد ۱۳۸۹ | 19:12 | نویسنده : مجيد كمالي |
آیا شوخی با نامحرمی که قصد ازدواج با آن خانم را ندارم، اگر رکیک نباشد و از روی هوی و هوس هم نباشد، ازطریق پیام کوتاه موبایل، گناه است؟
شوخی کردن به این نحو با هم کلاسی های خانم هم اشکال دارد؟
در ضمن باید بگویم که مرجع تقلید من آیت ا... خامنه ای می باشد.

توجه به چند نکته می تواند شما را در دست یابی به جواب یاری رساند:

1. یکی از غرایز قوی در انسان شهوات جنسی است که اگر طغیان و سرکشی کند، کنترل آن ناممکن یا مشکل خواهد بود.

2. بروز و ظهور و غلبه غریزه ی شهوانی در انسان به صورت پلکانی و تدریجی است، و به تعبیر قرآن کریم شیطان از طریق سیاست گام به گام به هدف خود می رسد.[1]

چنان که بررسی و ریشه یابی بسیاری از گناهان و جنایات که هر روز در جوامع مختلف رخ می دهد نشان دهنده ی همین موضوع است که از مسائل ناچیز و عادی آغاز شده اند.


به همین جهت جلوگیری از وسوسه های شیطانی در ابتدای امر و قدم اوّل آسان است چون هنوز موقعیت شیطان و غرایز شهوانی ضعیف است، ولی اگر فردی در قدم اول از شیطان و هوی و هوس تبعیت کند، موقعیت خود را در مقابله با آنها تضعیف نموده و باعث تقویت نیروهای شیطانی و غرایز شهوانی خواهد شد. و در آن صورت مقاومت مشکل تر خواهد شد. به عبارتی همیشه پیش گیری راحت تر از درمان است.

3. شکی نیست که شوخی با جنس مخالف اگر چه رکیک هم نباشد زمینه را برای انحراف و تسلط شیطان فراهم می کند.

به همین جهات اسلام در مبارزه با انحراف از زمینه های آن نیز جلوگیری به عمل آورد، مثلاً  مردها را از نشستن در جای زن قبل از سرد شدن، نهی نمود.[2] و یا به زن ها دستور داده در برخورد با نامحرم نرمی و ملاطفت نشان ندهند.[3]

نتیجه این که بهتر است از شوخی با نامحرم اگر چه رکیک هم نباشد اجتناب کرد.

استفتایی که از دفتر مراجع عظام در این زمینه شده ، به شرح ذیل است:

1. چت کردن با جنس مخالف و رد و بدل کردن صحبت های معمولی چه حکمی دارد؟

همه ی مراجع: در صورتی که خوف فتنه و کشیده شدن به گناه وجود داشته باشد جایز نیست.

2. شوخی کردن با نا محرم چه حکمی دارد؟

همه ی مراجع: اگر با قصد لذت (جنسی) باشد و یا بترسد به گناه بیفتد، جایز نیست.[4]

تذکر نکته ای در پایان ضروری است:

آن چه بیان شد یک حکم کلی  است و از این جهت فرقی بین انواع شوخی( شوخی از طریق چت و پیام کوتاه و...) و بین انواع نامحرم ها (هم کلاسی ها و غیر آن)، وجود ندارد یعنی؛ اگر شوخی با نامحرم، به قصد لذت باشد یا خوف فتنه و کشیده شدن به گناه وجود داشته باشد، از حکم حرمت برخوردار است اگر چه آن نامحرم هم کلاسی باشد و این شوخی هم از طریق پیام کوتاه، انجام شده باشد.

[1] بقره، 168،" وَ لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّیْطانِ إِنَّهُ لَکُمْ عَدُوٌّ مُبینٌ ".

[2] من لایحضره الفقیه، ج 3، ص467، "إِذَا جَلَسَتِ الْمَرْأَةُ مَجْلِساً فَقَامَتْ عَنْهُ فَلَا یَجْلِسُ فِی مَجْلِسِهَا أَحَدٌ حَتَّى یَبْرُدَ".

[3] الاحزاب، 32، "فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَیَطْمَعَ الَّذی فی‏ قَلْبِهِ مَرَضٌ".

[4] رساله ی دانشجویی، ص191و192.تاريخ : سه شنبه نوزدهم مرداد ۱۳۸۹ | 18:0 | نویسنده : مجيد كمالي |
از نظر اسلام زن و مرد دو موجودی هستند که مکمل یکدیگرند و خداوند مهربان آنها را برای همدیگر آفریده است، یکی از نیازهایی که زن و مرد به همدیگر دارند ، نیاز جنسی است. اما برآورده شدن این نیاز باید در چهارچوب قوانین و دستورات اسلام باشد تا به گوهر پاکی و عفت طرفین هیچ گونه خدشه ای وارد نشود.

از نظر شرع مقدس اسلام، هر گونه ارتباط بین دختر و پسر، قبل از ازدواج، اعم از ارتباط مستقیم و غیر مستقیم، اگر با قصد لذت (جنسی) باشد یا خوف فتنه و ترس افتادن به گناه در آن ارتباط وجود داشته باشد، جایز نبوده و اشکال دارد. اما ارتباط شغلی و حرفه ای و علمی و تحصیلی، اگر باعث فتنه و مفسده نشود و موازین شرع در آن رعایت شود، اشکال ندارد[1]


یکی از نیازهایی که زن و مرد به همدیگر دارند ، نیاز جنسی است. اما برآورده شدن این نیاز باید در چهارچوب قوانین و دستورات اسلام باشد تا به گوهر پاکی و عفت طرفین هیچ گونه خدشه ای وارد نشود.

اسلام برای بر آورده شدن نیازهای زن و مرد، چهارچوب ازدواج (دائم و موقت) را معین کرده است و هر گونه ارتباط جنسی اعم از صحبت های عاشقانه، لمس و نوازش و ... باید بعد از عقد ازدواج باشد. و حتی دختر و پسری که با هم نامزد هستند و قرار است که در آینده ی نزدیک با هم ازدواج کنند قبل از ازدواج نمی توانند از یکدیگر استفاده و لذت جنسی ببرند حتی اگر در حد گفت و شنودهای عاشقانه و دست دادن باشد.

بهر حال از نظر اسلام، برآورده شدن نیازهای جنسی زن و مرد، الزاماً باید در چارچوب شرع مقدس باشد. ازدواج موقت یکی از راه حل ها است ولی شرایطی دارد که باید رعایت شود یکی از شرایط آن اجازه پدر و مادر دختر است (سایر شرایط آن در رساله های عملیه آمده است).[2]

اکثر مراجع فعلی، عقد نکاح (موقت یا دائم) با دختر باکره را مشروط به اجازه پدر و در صورت فقدان پدر، جد پدری می‏دانند[3]؛ ولی اگر باکره نباشد و یا پدر و جد پدری نداشته باشد، نیازی به اجازه نیست.

اما در جایی که انسان بخواهد صرفا یک ارتباط معمولی با جنس مخالف داشته باشد، آیا مجاز است یا نه؟

با نگاهی به پاسخ مراجع عظام تقلید به برخی از استفتاءات، جواب سؤال فوق را پی گیری می کنیم:

سؤال1: آیا در گفتگوی زن و مرد نامحرم، فرقی بین گفت و گوی مستقیم و از راه دور هست؟

همه مراجع: خیر، هیچ تفاوتی در حکم نمی کند و در هر دو مورد، اگر با قصد لذت و ترس افتادن به حرام باشد، اشکال دارد.[5]

سؤال2: چت کردن با جنس مخالف و رد و بدل کردن صحبت های معمولی، چه حکمی دارد؟

همه مراجع: در صورتی که خوف فتنه و کشیده شدن به گناه وجود داشته باشد. جایز نیست.[6]

سؤال3: آیا سلام کردن مرد به زن نامحرم و زن به مرد نامحرم، جایز است؟

همه ی مراجع: اگر بدون قصد لذت و ترس افتادن به حرام باشد، اشکال ندارد.[7]

سؤال4: شوخی کردن با نامحرم چه حکمی دارد؟

همه ی مراجع: اگر با قصد لذت (جنسی) باشد و یا بترسد به گناه بیفتد، جایز نیست.[8]

سؤال5: آیا ارتباط صمیمی بین دختر و پسر در هنگام همکاری یا مهمانی اشکال دارد؟

همه ی مراجع: دوستی بین دختر و پسر جایز نیست؛ چون ترس افتادن به گناه در میان است. اما ارتباط شغلی، اگر باعث مفسده نشود و موازین شرع در آن رعایت شود، اشکال ندارد.[9]

سؤال6: نامه نگاری با نامحرم و طرح مسائل شهوانی از طریق ایمیل، چه حکمی دارد؟

همه ی مراجع: طرح مسائلی که باعث ایجاد فتنه و فراهم آوردن زمینه فساد است، اشکال دارد.[10]

از مجموع مطالب و مسائل مطروحه ی فوق نتیجه می گیریم که: هر گونه ارتباط بین دختر و پسر، قبل از ازدواج، اعم از ارتباط مستقیم و غیر مستقیم، اگر با قصد لذت (جنسی) باشد و یا خوف فتنه و ترس افتادن به گناه در آن وجود داشته باشد، جایز نبوده و اشکال دارد.

اما ارتباط شغلی و حرفه ای و علمی و تحصیلی، اگر باعث فتنه و مفسده نشود و موازین شرع در آن رعایت شود، اشکال ندارد.[11]


[1] روم، 22.

[2]  توضیح المسائل مراجع، ج 2، از ص 449 تا 460؛ تحریر الوسیله، ج 2، ص 701 تا 707 و نیز از ص 734 تا 736.

[3] ظهور این عبارات در آن است که این هم شرط تکلیفی است و هم شرط وضعی یعنی هم عقد دختر باکره بدون اذن پدر حرام  و هم باطل است.

[5] امام، استفتاءات، ج 3، (نظر) س 52؛ بهجت، توضیح المسائل، م 1936؛ مکارم، استفتاءات، ج 1، س 819؛ تبریزی، استفتاءات، 1622؛ صافی، جامع الاحکام، ج 2، ص 1673، نوری، استفتاءات، ج 2، س 656؛ فاضل، جامع المسائل، ج 1، 1718؛ خامنه ای، اجوبة الاستفتاءات، س 1145؛ العروة الوثقی، ج 2، النکاح م 3؛ سیستانی، sistani.org  (اینترنت)، س 20 و 19؛ دفتر: وحید.

[6] سیستانی، sistani.org، اینترنت؛ تبریزی، tabrizi.org، اینترنت؛ دفتر: همه.

[7] العروة الوثقی، ج 2، النکاح، م 39 و 41.

[8] همان، م31 و 39؛ فاضل جامع المسائل، ج 1، س 1720 و خامنه ای، استفتاء، س 782.

[9] خامنه ای، استفتاء، س 779 و 651 و دفتر: همه.

[10] امام، استفتاءات، ج 3، سوالات متفرقه، س 127؛ دفتر: همه.

[11] برگرفته از رساله ی دانشجویی، دفتر 16، صص191- 195تاريخ : سه شنبه نوزدهم مرداد ۱۳۸۹ | 17:59 | نویسنده : مجيد كمالي |
دختری 23 ساله هستم که قرار بود با آقایی ازدواج کنم، اما به دلایلی این قرار به هم خورد، در این مدت ما با هم دارای رابطه بودیم _همدیگر را نوازش می کردیم _ الان هم دوباره خواستگاری ادامه دارد، اما پدرم راضی نیست، در عین حال ما نمی توانیم با هم نباشیم، خیلی به هم نیاز داریم به خصوص آن آقا. با علم به این که ارتباط ما گناه است، اما ترک روابط سخت است. حال تکلیف ما چیست؟
جواب: خداوند حکیم مرد و زن را برای یکدیگر آفریده و از نظر اسلام این دو مکمل یکدیگر هستند؛ زیرا مایه ی آرامش همدیگرند و نیازهای عاطفی و روحی و جنسی یکدیگر را برآورده می کنند.

اسلام برای بر آورده شدن نیازهای طرفین چهار چوب ازدواج را تعیین کرده و هر گونه ارتباط بین زن و مرد باید در این محدوده باشد.  طبق نظر بسیاری از فقهای عظام رضایت پدر دختر یکی از شرایط صحت عقد ازدواج است. مگر در مواردی که پدر بر خلاف مصلحت دختر به ازدواج او با پسری، رضایت ندهد.

بهر حال از آن جا که پدر و مادر همواره خیرخواه فرزندان خود هستند، سعی کنید با کمک افراد مصحلت اندیش و روحانی محل این مشکل را حل کنید.

از نظر اسلام زن و مرد دو موجودی هستند که مکمل یکدیگرند و برای همدیگر آفریده شده اند، قرآن کریم می فرماید: از نشانه های (قدرت) اوست که برایتان از جنس خودتان همسرانی آفرید، تا به ایشان آرامش یابید و میان شما دوستی و مهربانی نهاد، .....» [1]


یکی از نیازهای زن و مرد نیاز جنسی است، اما برآورده شدن این نیاز باید، در چهارچوب قوانین و دستورات اسلام باشد، تا به گوهر پاکی و عفت طرفین هیچ گونه خدشه ای وارد نشود.

اسلام برای بر آورده شدن نیازهای زن و مرد، چهارچوب ازدواج را معین کرده است و هر گونه ارتباط جنسی اعم از صحبت های عاشقانه، لمس و نوازش و ... باید بعد از عقد ازدواج موقت(صیغه) یا دائم باشد. و حتی دختر و پسری که با هم نامزد هستند و هنوز عقد موقت نخوانده اند و قرار است که در آینده ی نزدیک با هم ازدواج کنند، نمی توانند از یکدیگر استفاده و لذت جنسی ببرند، اگرچه در حد گفت وگوهای عاشقانه و دست دادن باشد.

بنابراین، لازم است شما برای کارهایی که در گذشته انجام داده اید، در پیشگاه خداوند توبه کنید و از آن جایی که خداوند آمرزنده و مهربان است_ چون کارهای شما از روی جهل و نادانی بوده است_ اگر واقعاً توبه کنید، انشاء الله گناه شما را می بخشد و اگر همدیگر را دوست دارید، اوّل به عقد ازدواج یکدیگر در آیید و بعد با هم ارتباط داشته باشد.

اما اگر پدر شما به این ازدواج راضی نیست، باید بدانید که پدر و مادر همواره خیر و سعادت فرزندان خود را می خواهند، آنها دارای تجربیات گران قیمت هستند که سرمایه بزرگی برای آینده فرزندان است. بنابراین، سعی کنید از دلایل مخالفت پدر آگاه شوید و از تجربیات او حداکثر استفاده را بنمایید و اگر دلیل قانع کننده ای دارید او را با دلیل و برهان قانع کنید، تا به این ازدواج راضی شوند، اگر پدر شما به این ازدواج راضی نشد و دلیل قانع کننده ای هم نداشت و دلایل شما را هم نپذیرفت ،از بزرگان و اندیشمندان فامیل خود یا روحانی محل کمک بگیرید تا او را راضی کنند.


[1] روم، 22.تاريخ : سه شنبه نوزدهم مرداد ۱۳۸۹ | 17:59 | نویسنده : مجيد كمالي |
همتون با من موافقین که دوستی لازمه و هر کسی که می گه بدون دوست می شه زندگی کرد، حتما یه تختش کمه که این را می گه و تنها کسی که به دوست نیازی نداره خداست. اما حالا که ما به دوست نیاز داریم باید در مورد دوستمون یه چیزهایی را بدونیم و همینطوری بیگدار به آب نزنیم و علاوه بر اون در دوستی اصلا باید از افرادی که خدا از دوستی با اونها نهی کرده پرهیز کنیم وگرنه بعدا پشیمون می شیم.

با توجه به شرایط خاص دوران نوجوانی و جوانى، که هممون این دوران را یا گذروندیم و یا در حال گذراندنش هستیم و خطرات جدی تمایلات آشکار و پنهان غرائز نفسانى، لازمه دختران و پسران روابط خود را از نظر کمی و کیفى تحت کنترل قرار بدهند و در سطح ضرورت حفظ کنند.

اگه تمام اصول شرعی و قانونی رعایت بشه منعی از ارتباط دختران و پسران نخواهد بود وآن چه ممنوعه ارتباط دختر وپسر در خارج از محدوده شرع و قانونه، مانند دوستی‏های خیابانی و ...

البته ما هم قبول داریم که در محیط های کوچک به دلیل اینکه هم دیگر را می‏شناسند محدودیت‏های زیادتری وجوده و بعضی از پدر و مادرها سخت‏گیری بیشتری می‏کنند. طبعاً سخت‏گیری بیش از حد خانواده چندان مطلوب نیست و از نظرمدیران اجتماع نیز این مسئله باید مورد توجه قرار گیرد.

سؤالی که اینجا پیش می‏آید اونه که که اگر واقعاً سخت‏گیری در جامعه ما، از طرف خانواده یا نیروهای انتظامی و غیره زیاد است، پس گسترش فساد و بی‏بند و باری در جامعه برای چیست؟


من افرادی را می‏شناسیم، یا نامه‏هایی که به دست ما رسیده و دختران گفته‏اند: «کاش مراقبت بیشتری از خودمان داشتیم.» یا «کاش خانواده بیشتر به من توجه می‏کرد و امروز به این مشکلات ( فریب خوردن) دچار نمی شدم.»

با توجه به شرایط خاص دوران نوجوانی و جوانى، و خطرات جدی تمایلات آشکار و پنهان غرائز نفسانى، لازم است دختران و پسران روابط خود را از نظر کمی و کیفى تحت کنترل قرار دهند و در سطح ضرورت حفظ کنند.

بنابراین:چکار باید بکنیم و راهکار چیه؟

اولاً: اگر ضرورتى ایجاب نمى‏کند حتّى الامکان چنین روابطى با نامحرم برقرار نشود و دختران در مقابل افراد نا محرم، رفتارى متکبّرانه و با وقار داشته باشند نه رفتارى صمیمانه.

اینکه در احکام شرعى مى‏فرمایند در غیر ضرورت مکروه است مرد با زن هم صحبت شود، مخصوصاً مرد و زن جوان، به این دلیل است که چه بسا همین هم صحبت شدن‏ها، غرایز جنسى افراد را تحریک کند و یک اُلفت و محبّت شهوانى بین مرد و زن ایجاد گردد و نقطه آغازى براى غوطه‏ور شدن در انحراف و فساد شود.

در هر حال انسان باید دقیقاً درون خود را بکاود و باطنش را عمیقاً مطالعه کند که مثلاً صحبت کردن با افراد نامحرم (یک پسر) چه ضرورتى براى او دارد و هدفش چیست؟مطمئناً انسان اگر صادقانه با خود بیندیشد ، بهترین قضاوت را در مورد خود خواهد داشت.

ثانیاً: در صورت ناچارى و ضرورت، روابط با نامحرم تا آنجا که به شکستن حریم احکام دین منجر نشود، اشکالى ندارد. بنابراین، گفتگو و نگاه‏هاى متعارف بدون قصد لذّت و شهوت ، اشکالى ندارد. امّا با این حال، حتّى الامکان لازم است در برخورد و گفتگو، هنجارهاى شرعى زیر رعایت شود:

1- از گفتگوهاى تحریک کننده پرهیز شود.

2- از نگاه‏هاى آلوده و شهوانى خوددارى شود.

3- حجاب شرعى رعایت شود.

4- قصد تلذّذ و ریبه در کار نباشد.

5- دو نفر نامحرم تنها نمانند.تاريخ : سه شنبه نوزدهم مرداد ۱۳۸۹ | 17:58 | نویسنده : مجيد كمالي |
 1- حکم دست دادن زنان با مردان در بعضی از شهرها

جوانی هستم 17 ساله اهل توابع شیراز. در شهرستان ما رسم بر این است که مردان و زنان هنگام ملاقات یکدیگر با هم دست می دهند و هیچگونه قصدی در آن نیست می خواستم بدانم آیا این عمل حرام است و یا شرط خاصی (مثلا بالا بودن سن شخص نا محرم) برای حلال بودن آن وجود دارد. مجددا یاد آور می شوم که این عمل به صورت رسم از قدیم الایام وجود داشته است و هیچگونه لذتی در آن وجود ندارد

دست دادن زن و مرد نامحرم جائز نیست سعی کنید با زبان خوب جلوی این رسم گرفته شود.


2- دست دادن زن و مرد نامحرم

دست دادن زن و مرد نامحرم با یکدیگر چه حکمی دارد ؟ آیا حدیثی در این رابطه است؟

این کار به اتفاق تمام علمای اسلام حرام است و از ضروریات دین شمرده می شود و احادیث متعددی در مورد آن در کتاب وسائل الشیعه، ج 14، ص 151 وجود دارد.


3- دست دادن با نامحرم از باب ضرورت

دست دادن زنان غیرمسلمان با مردان و بلعکس در اروپا هنگام ملاقات ویا مراسم های رسمی ویا غیر رسمی و روزمره اعم از دکتر رفتن با همسایه و.... بعنوان احترام به یگدیگر محسوب شده و امری متداول و مبادی آداب و نشانه نزاکت بشمار می آید، که رعایت این مهم در نوع نگاه و تداوم مراودات اجتماعی بسیار حایز اهمیت بوده و تاثیری بسزا دارد واز دیگر سو نیز عدم رعایت آن علاوه بر ایجاد ضرر و زیان مادی با توجه به این امر که ما شیعیان خلاف این امر عمل می نماییم موجبات وهن و توهین به فرد مقابل را فراهم و خود را بعنوان یک شیعه مسلمان فردی بی ادب و بی توجه به موازین عرفی و اخلاقی معرفی مینماییم وهمچنین موجب وهن به شیعه، اسلام و دین را فراهم مینماییم . تاثیر منفی این رویه تا به ان اندازه است که حتی علاوه بر ناراحتی شدید فرد مقابل دربرخی مواقع موجب به گریه افتادن فرد خصوصا دربانوان گردیده چرا که این نوع برخورد را شدیدا تبعیض آمیز میدانند و درمواقع زیادی نیز فرض بر همجنس بازبودن چنین فردی میدانند .لازم به توضیح است که برای حقیر این موضوع به کرات رخ داده و علاوه بر توضیح با زبان لکن متاسفانه این مشکل کماکان بقوت خود باقی است . لذا از آن مرجع محترم کمال تشکر را دارم چنانچه راه حلی در این خصوص ارایه فرمایند واگر همچنان برحرمت آن تاکید دارند موجب امتنان است دقیقا علل شرعیه و فقهی و قرآنی و سنت و معصومین (علیهم السلام) را ذکر نمایند. باتشکر

دست دادن با زن نامحرم جائز نیست و اگر آنها را با فرهنگ اسلام آشنا کنیم مشکل حل خواهد شد ولی اگر واقعاً در جائی ضرورت قطعی حاصل شود، از باب ضرورت و به مقدار ضرورت مانعی ندارد.

4- دست دادن از روی لباس

آیا دست دادن از روى لباس با نامحرم اشکال دارد؟

تماس از روى لباس بدون قصد ریبه و تلذّذ اشکالى ندارد.

5- دست دادن با نامحرم با دستکش

دست دادن زن با مرد نامحرم با دستکش چه حکمى دارد؟

بهتر ترک این کار است مگر در موارد ضرورت.

 

آیة الله ناصر مکارم شیرازی

به نقل از : http://www.makaremshirazi.org/persian/esteftafiتاريخ : سه شنبه نوزدهم مرداد ۱۳۸۹ | 17:58 | نویسنده : مجيد كمالي |